Στένωση καρωτιδικής αρτηρίας, στένωση ενδοκράνιων αγγείων

Αντιμετωπίζουμε, επί κατάλληλων ενδείξεων, ελάχιστα επεμβατικά με τοποθέτηση stent στενώσεις καρωτιδικής αρτηρίας και στενώσεις ενδοκράνιων αγγείων, που αποτελούν συχνό αίτιο εγκεφαλικού επεισοδίου.


Στενώσεις Καρωτίδων: